Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  DUYURULAR

  22.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 4
  22.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 3
  21.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 2
  21.12.2021
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 1
  14.10.2021
  Danıştay Başkanlığı ile Ara Dönem Değerlendirme Raporu Hakkında İstişare Toplantısı
  01.10.2021
  Mahkeme Kullanıcıları ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller (Vergi Mahkemeleri) Toplantısı
  29.09.2021
  İdare Mahkemeleri Personeline Yönelik Rehber Materyallerin Gözden Geçirilmesi İkinci Toplantısı
  28.09.2021
  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  27.09.2021
  Mahkeme Kullanıcıları ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller (İdare Mahkemeleri) Toplantısı
  23.09.2021
  İdari Yargı İçtihadı ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  22.09.2021
  Adil Yargılanma ve Makul Süre Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  21.09.2021
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  20.09.2021
  Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Araştırması Hakkında Odak Grup Toplantısı
  17.09.2021
  Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Grubu Toplantıları
  02.09.2021
  İdari Yargıda, Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi
  07.07.2021
  Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller Çalıştayı
  28.06.2021
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında 4. Webinar
  09.06.2021
  AİHM İçtihatları ve AİHS Hakkında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı
  09.06.2021
  Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı arasında İçtihat, Raporlama ve İstatistik Konusunda İnteraktif Diyalog Toplantısı
  04.06.2021
  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı
  04.06.2021
  Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi Hakkında 1. İstişare Toplantısı
  04.06.2021
  Pilot Mahkemeler için Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı
  21.05.2021
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Üçüncü Webinar
  21.04.2021
  Fransız İdari Yargı Sisteminde Reformlar ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
  31.03.2021
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında İkinci Toplantı
  31.03.2021
  İdare ve Siz El Kitabı Yayınlanmıştır
  31.03.2021
  İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayınlanmıştır
  25.03.2021
  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar Raporu Yayımlanmıştır
  04.03.2021
  Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç Makamında Ziyaret Edilmiştir
  04.03.2021
  Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar Makamında Ziyaret Edilmiştir
  12.02.2021
  Proje Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Artırılması
  05.02.2021
  Fransa İdari Yargı Sisteminde Reformlar Ve Fransa İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Raporu
  01.02.2021
  "Ombudsmanlık Kurumunu Korunması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi" Yayını Türkçe Olarak Yayımlandı
  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr