Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları

  1.  Cmrec(80)2 Sayılı İdari Makamlar Tarafından Takdir Yetkilerinin Kullanımı Hakkında Tavsiye Karar
  2.  Cmrec(84)15 Sayılı İdarenin Sorumluluğu Hakkında Tavsiye Karar
  3.  Cmrec(85)13 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Hakkında Tavsiye Karar
  4.  Cmrec(86)1 Sayılı Sosyal Güvenlik Amacıyla Kullanılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Tavsiye Karar
  5.  Cmrec(87)15 Sayılı Emniyet Sektöründe Kişisel Verilerin Kullanımının Düzenlenmesi Hakkında Tavsiye Karar
  6.  Cmrec(87)16 Sayılı Çok Sayıda Kişiyi Etkileyen İdari Usuller Hakkında Tavsiye Karar
  7.  Cmrec(89)8 Sayılı İdari Hususlarda Geçici Mahkeme Koruması Hakkında Tavsiye Karar
  8.  Cmrec(91)1 Sayılı İdari Yaptırımlar Hakkında Tavsiye Karar
  9.  Cmrec(91)10 Sayılı Kamu Kuruluşlarınınelindeki Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara İletilmesi Hakkında Tavsiye Karar
  10.  Cmrec(95)4 Sayılı Özellikle Telefon Hizmetleri Olmak Üzere Telekomünikasyon Hizmetleri Alanında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Tavsiye Karar
  11.  Cmrec(97)5 Sayılı Tıbbi Verilerin Korunması Hakkında Tavsiye Karar
  12.  Cmrec(97)7 Sayılı Yerel Kamu Hizmetleri Ve Bu Hizmetlerin Kullanıcılarının Hakları Hakkında Tavsiye Karar
  13.  Cmrec(97)18 Sayılı İstatiksel Amaçlarla Toplanan Ve İşleme Tabi Tutulan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Tavsiye Karar
  14.  Cmrec(2000)6 Sayılı Avrupa’Daki Kamu Görevlilerinin Statüsü Hakkında Tavsiye Karar
  15.  Cmrec(2004)20 Sayılı İdari İşlemlerin Yargısal İncelemesi Hakkında Tavsiye Karar
  16.  Cmrec(2007)4 Sayılı Yerel Ve Bölgesel Kamu Hizmetleri Hakkında Tavsiye Karar
  17.  Cmrec(2010)13 Sayılı Profilleme Bağlamında Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulmasına İlişkin Bireylerin Korunması Hakkında Tavsiye Karar
  18.  Cmrec(2015)5 Sayılı İstihdam Bağlamında Kişisel Verilerin İşleme Tabi Tutulması Hakkında Tavsiye Karar
  19.  Cmrec(76)5 Sayılı Özel, Ticari Ve İdari Meselelerde Adli Yardım Hakkında Tavsiye Karar
  20.  Cmrec(77) 31 Sayılı İdari Makamların İşlemleriyle İlgili Bireyin Korunması Hakkında Tavsiye Karar
  21.  Cmrec(78)8 Sayılı Adli Yardım Ve Tavsiye Hakkında Tavsiye Karar
  22.  Cmrec(85)5 Sayılı Üye Devletlerin Kamu Denetçileri Ve Bu Üye Devletlerle Avrupa Konseyi Arasında İşbirliği Hakkında Tavsiye Karar
  23.  Cmrec(81)7 Sayılı Adalete Erişimi Kolaylaştıran Tedbirler Hakkında Tavsiye Karar
  24.  Cmrec(86)12 Sayılı Mahkemelerde Aşırı İş Yükünün Önlenmesi Ve Azaltılmasına Yönelik Tedbirler Hakkında Tavsiye Karar
  25.  Cmrec(2007)7 Sayılı İyi İdare Hakkında Tavsiye Karar
  26.  Cmrec(2003)16 Sayılı İdare Hukuku Alanında İdari Ve Yargısal Kararların Uygulanması Hakkında Tavsiye Karar
  27.  Cmrec(2002)2 Sayılı Resmi Belgelere Erişim Hakkında Tavsiye Karar
  28.  Cmrec(2001)9 Sayılı İdari Makamlar Ve Özel Taraflar Arasında Davaya Alternatifler Hakkında Tavsiye Karar
  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr