Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı arasında İçtihat, Raporlama ve İstatistik Konusunda İnteraktif Diyalog Toplantısı
  09.06.2021

  ‘’İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında, Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı (Conseil d’État) temsilcileri arasında, 1 Haziran 2021’de bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Danıştay bünyesinde yeni kurulmuş olan İçtihat, Raporlama ve İstatistik Biriminin içtihadın yayımlanması ve dağıtılmasının yanı sıra istatistiklerin derlenmesi, analizi ve raporlanmasına ilişkin günlük görevlerini yerine getirirken yenilikçi yaklaşımlarla ve Conseil d’État Hukuki Araştırma ve Dağıtım Merkezinin paylaştığı bilgi birikiminin desteğiyle uygun stratejiler geliştirmesi konusunda güçlendirilmesi amacıyla bu toplantı yapılmıştır.

  Toplantı, içtihat ve istatistiki verinin derlenmesi ve analizine ilişkin hususlarda yüksek mahkemeler arasında deneyimlerin ele alınması ve paylaşılması konusunda iş birliği için bir platform sunmuştur.

  Toplantıya Danıştay Genel Sekreteri ile Danıştay Tetkik Hakimleri, Fransız Danıştayı Hukuki Araştırma ve Dağıtım Merkezi Temsilcileri, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü temsilcileri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr