Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda, Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi
  02.09.2021

   

  Pilot Mahkemelerde Uygulanan Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi Araştırmasının Saha Çalışmaları Devam Ediyor

   

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, mahkeme kullanıcılarının beklentilerini değerlendirerek karşılaştıkları zorlukları belirlemek, öneriler geliştirmek üzere seçilmiş idare ve vergi mahkemelerinde (Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep) mahkeme kullanıcılarına yönelik memnuniyet anketi çalışmalarına Haziran 2021 tarihinde  başlanmıştır. Bu anket çalışması 2019-2023 Türk Yargı Reformu Stratejisi’nin mahkeme kullanıcısı memnuniyet anketlerinin tüm mahkemelerde düzenli aralıklarla yapılması hedefiyle de uyumlu olup, 2020-2023 İdari Yargının İyileştirilmesi İçin Yol Haritasında da yer almaktadır.

   

  Anket uygulamasının ilk aşama olarak, saha çalışmalarına başlamadan önce, 41 katılımcıyla yüz yüze görüşme tekniğiyle 29-30 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara’da anket uygulaması yapılarak test edilmiştir.

   

  Alan anket uygulaması 05 - 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir  İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemelerinde; mahkeme kullanıcıları ile (avukat ve vatandaşlar) yüz yüze görüşme tekniğiyle anket yapılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.

   

  Derinlemesine Görüşmeler 10-24 Ağustos 2021 tarihlerinde tamamlamış olup, odak grup toplantıları ise Eylül ayında tamamlanacaktır.

   

  Mahkeme kullanıcıları memnuniyet anketlerinden ve odak grup toplantılarından elde edilen çıktıların sonuçlarını kapsayan değerlendirme raporunun Ekim 2021 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

   

   

   

                          

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr