Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı
  04.06.2021

  28 Mayıs 2021 tarihinde “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesinin 5. Yürütme Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

  Toplantıda, İdari Yargının İyileştirilmesi için Yol Haritasının tamamlanması, mahkeme kullanıcılarına yönelik yeni rehberler ve şablonlar seti ile idare mahkemesi personeli için yeni rehber materyaller setinin oluşturulması, Ombudsmanlık Kurumu için önemli çıktılar ve tavsiyelerin (raporlar) üretilmesi, idari yargı temel kanunlarında mevzuat değişikliğine ilişkin ilk taslak tekliflerin hazırlanması, eğitim materyallerinin, mahkeme kullanıcılarına yönelik memnuniyet anketlerinin, yayınların ve ilgili görünürlük ve farkındalık materyallerinin hazırlanması, Danıştay kararlarının içtihat veri tabanının tasarlanmasına yönelik girişimlerini de kapsayan Kasım 2020’nin sonundan itibaren gerçekleştirilen ilerleme hakkında bilgiler verilmiştir. Gelecekteki faaliyetlerin planlaması, proje faaliyetlerine ilişkin yakın zamanda gerçekleştirilmiş olan bildirimin sonuçları ve sonuç odaklı izleme görevinin taslak raporu hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

  Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı (AB Başkanlığı), Türkiye Barolar Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri ile Bölge İdare Mahkemeleri başkanları gerçekleşen ilerlemeyi takdir ederek, projenin uzatılmasına desteklerini beyan etmiştir. Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu, projenin uzatılmasının önemine vurgu yaparak, projenin sağladığı fırsatlardan tamamen faydalanmak için ilave kapasite geliştirme faaliyetlerine destek olma konusunda kurumun hazır olduğunu ifade etmiştir. 

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr