Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 2
  21.12.2021

   

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Modül 2 : AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Pilot Eğitimi 22-23 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Pilot Eğitime İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Daireleri ile ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan 20 hâkim katılmıştır.

   

  Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen pilot eğitimde; Uyuşmazlıkların Çözümünde Hakların Nitelendirilmesi Çalışması ve Anayasa Mahkemesi Rolü, AİHM ve AYM İhlal Kararları Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi veya Yeniden Yargılama Müessesesi, Vergi, Ruhsat, Lisans, Tahsis ve Mülkiyet Hakkı, İmar Hukukundan Kaynaklanan ve İdarenin Tazmin Yükümlülüğüne Riayet Etmemesinden Kaynaklanan İhlaller, İdari Yaptırımlar, Disiplin Hukukunda Dikkate Alınması Gereken Haklar ve Standartlar, Tıbbi İhmal/Hata Davaları ve Yaşam Hakkına Maddi ve Manevi Varlığın Korunması Hakkında ilişkin Diğer Davalar, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konuları ele alınmıştır. AİHM kararları ile AYM içtihatlarının ve usulleri konular çerçevesinde ele alınarak mevcut teorik yaklaşımlar, pratik alıştırmalarla desteklenerek katılımcılarla paylaşılmıştır.

   

  İki gün süren ve toplam sekiz oturumdan oluşan eğitim, modül yazarları Prof. Dr. Burak Gemalmaz, Dr. Erkan Duymaz ve Dr. Serkan Yolcu tarafından yürütülmüştür. Eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkıda bulunan yetişkin eğitimi uzmanı Prof. Dr. Cennet Engin Demir, ölçme ve değerlendirme uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak da eğitime katılarak değerlendirme yapmışlardır.  

   

  Pilot eğitimler sonrasında, her modül için hazırlanan eğitim programları  ve materyalleri gözden geçirilerek eğitici eğitimleri düzenlenecek ve eğitici havuzu oluşturulacaktır. Eğitici eğitimlerinden sonra aşamalı eğitim faaliyetlerine başlanacaktır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr