Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Araştırması Hakkında Odak Grup Toplantısı
  20.09.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz’ın moderatörlüğünde, 3 Eylül 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir.

   

  Avukatlar, vatandaşlar, yargı eski mensupları ve STK temsilcilerinden oluşan 13 katılımcıyla gerçekleştirilen toplantıda idare ve vergi mahkemelerinin fiziki yapısı, teknik imkânları, idari yargının iş yükü sorunları ve çözüm önerileri görüşülmüştür.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr