Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Danıştay Başkanlığı ile Ara Dönem Değerlendirme Raporu Hakkında İstişare Toplantısı
  14.10.2021

  "İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Danıştay, Adalet Bakanlığı temsilcileri ile Avrupa Konseyi Uzmanı Ray Burningham ve proje ekibinin katılımıyla 14 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı, Türk idari yargı sistemindeki gelişmelere ve projenin performansındaki ilerlemeyi değerlendirmeye yönelik Ara Dönem Değerlendirme Raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

   

  Toplantıda, yakın zamanda kurulmuş olan Danıştay İçtihat, İstatistik ve Raporlama Biriminin yıllık raporları ve karar bültenleri ile bu yayınlar hakkında görüşülmüştür. Ayrıca toplantı ile Bölge İdare Mahkemeleri ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile daha fazla işbirliği, Danıştay İdari Yargı ve İnsan Hakları Komisyonları hakkında farkındalık artırma faaliyetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın ilgili içtihatlarına yönelik bir idari hâkimler ağının oluşturulması çalışmalarını görüşmek üzere bir platform sunulmuştur.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr