Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  21.09.2021

  Eğitim modüllerinin geliştirilmesine ilişkin çalışma grubu toplantılarının ikincisi Avrupa Konseyi danışmanlarından oluşan modül yazarları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve mahkemelerden hâkimler ile kalem personelinden oluşan çalışma gruplarının katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı modül yazarları Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Doç. Dr. Tolga Şirin, Dr. Erkan Duymaz ile eğitim, metodoloji ve ölçme ve değerlendirme uzmanı Prof. Dr. Cennet Engin Demir’in sunumlarının ardından çalışma gruplarının eğitim materyallerinin son hâle getirilmesine ilişkin olarak yaptıkları geri bildirimler alınmıştır.

  Toplantıda Karar ve Karar Yazım Usulü, İdari Yargı Kararlarında Gerekçe, Kararda Gerekçenin Yazılması, İdari Yargıda Gerekçe ve Yorum, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Gerekçe, Maddi ve manevi varlığın korunması ve özel yaşama saygı gösterilmesi haklarına ilişkin kararlarda gerekçe, Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Kararlarda Gerekçe İfade Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı, Örgütlenme Özgürlüğü, Sendika Hakkı, ve Gerekçe Yazım Çalışması (Mülkiyet Hakkı Örneği) konularına ilişkin öneriler ve incelemelerde bulunulmuştur.

  Toplantılar esnasında, dört modülün bütün oturumlarının yanı sıra Öntest/Sontest bireysel değerlendirme formlarına ilişkin çalışma gruplarının görüşleri alınmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr