Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller Çalıştayı
  07.07.2021

  İdari Yargı Projesi kapsamında, 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde, Ankara’da 30 katılımcı ile İstanbul, İzmir ve Gaziantep’teki pilot mahkemelerden sekiz temsilcinin çevrimiçi olarak katıldığı hibrit bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Toplantının amacı, ‘’Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller’’ hakkında HSK Teftiş Kurulu ile Bölge İdare Mahkemelerinden gelen önerilere paralel olarak dava dilekçesi örnekleri ve rehber materyallerinin gözden geçirilmesi olmuştur.

  Öneriler üzerinde görüşmek, materyallerin uyarlanması ve derlenmesi için pilot mahkemelerden hâkimler ve kalem personeli ile akademisyenlerin yer aldığı üç çalışma grubu, kalem personeli için hem idare hem de vergi mahkemelerini kapsayan standart bir yaklaşımın benimsenmesi ve diğer örnek materyaller doğrultusunda kalem personeline yönelik rehber materyallerin gözden geçirilmesi ve uyarlanması üzerinde çalışmıştır.

  Toplantı, alınan geri bildirimlere dayanarak rehber materyallerin düzenlenmesi ve fikir alışverişi için bir platform sunmuştur. Gelecek aylarda materyalleri tamamlamaya yönelik çalışmalar devam edecektir.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr