Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 3
  22.12.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Modül 3 : Adil Yargılanma Hakkı – Makul Süre konulu pilot eğitim, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Eğitime İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Daireleri ile ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan 25 hâkim katılmıştır.

   

  Bu pilot eğitim ile adil yargılamanın unsurlarının yargılama sürecine entegre edilmesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla belirlenen standartlara uyum gösterilmesi ve bu sayede adil yargılanma hakkı ihlâllerinin önlenmesi konularında katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

   

  Pilot eğitimde Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi ile iç hukuk ilişkisi, adil yargılanma hakkına giriş, bağımsız ve tarafsız mahkeme, gerekçeli karar hakkı,  masumiyet karinesi, hukuki kesinlik; bariz takdir hatası, mahkeme hakkı, alenilik ilkesi ile silahların eşitliği, çelişmeli yargılama ve makul süre konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitimde mevcut teorik yaklaşımlar, pratik alıştırmalarla desteklenerek interaktif bir şeklinde uygulanmıştır.

   

  İki gün ve sekiz oturumdan oluşan eğitim, modül yazarları Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Dr. Erkan Duymaz ve Dr. Yusuf Sertaç Serter tarafından yürütülmüştür. Eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkıda bulunan yetişkin eğitimi uzmanı Prof. Dr. Cennet Engin Demir, ölçme ve değerlendirme uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak da eğitime etkin bir şekilde katılarak değerlendirme yapmışlardır.

   

  Pilot eğitimler sonrasında, her modül için hazırlanan eğitim programları ve materyalleri gözden geçirilerek eğitici eğitimleri düzenlenecek ve eğitici havuzu oluşturulacaktır. Eğitici eğitimlerinden sonra aşamalı eğitimlere başlanacaktır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr