Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar Raporu Yayımlanmıştır
  25.03.2021

  Fransa İdari Yargı Sisteminde yer alan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (AUÇ) mekanizmalarının incelenmesi ve paydaşlarla görüş alışverişi yapmak üzere 16/12/2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin “Webinar Raporu” ile “Fransa-Yarının İdari Yargısı Hakkında Düşünceler, “Fransa İdari Yargı 2019 İstatistikleri” ve “Fransa–Arabuluculuk-İmar” konulu çalışmalar proje web sitemizde yayımlanmıştır.

   

  16.12.2020 Tarihli Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Webinar Danışman Raporu

  Fransa - Yarının İdari Yargısı Hakkında Düşünceler

  Fransa İdari Yargı 2019 İstatistikleri

  "Fransa–Arabuluculuk-İmar" Konulu Çalışmalar

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr