Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında İkinci Toplantı
  31.03.2021

  Demokratik bir toplumda kamu idaresinin daha etkin hâle getirilmesiyle, idare mahkemelerinin üzerindeki yükün azaltılmasında Kamu Denetçiliği Kurumunun potansiyel rolü hakkında planlanan dört toplantıdan ikincisi 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Webinar ile, iyi yönetişim ilkeleri ve Kamu Denetçiliği Kurumunun yetkileri ve rolü doğrultusunda uyuşmazlıkların çözümü konusunda kamu idareleri ve Kamu Denetçiliği Kurumu arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ilişkin bilgi paylaşımı ve öneriler sunulması amaçlanmıştır.

   Sayıştay, Danıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığının ilgili bütün birimleri, proje pilot mahkemelerinin başkanları  ve Avrupa Konseyi Proje Uzmanları ile gerçekleşen üst düzey katılımın yanı sıra webinar, idari yargının tüm kademelerinde en yüksek dosya sayısına sahip olan Gelir İdaresi Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kurumlara da ev sahipliği yapmıştır.

  Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, en çok şikâyet konusu olan kamu idarelerine ilişkin bilgi vermiştir. Ayrıca, idare mahkemelerinin dosya yükünün azaltılması ve kamu otoriteleri ile bireyler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusundaki görüşlerini belirtmişlerdir. Kurum, projenin ve kamu otoriteleriyle iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) Ombudsmanlık Kurumunun Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin İlkelerin tam uygulanmasının gerekliliğine dikkatleri çekti.

  Buna ek olarak, değerli akademisyenler ve ombudsmanlar Dr.NickO’Brien, Dr.Naomi  Creutzfeldt ve Marek Nowicki, sabah oturumunda demokratik katılım ve eşitlik, kadınların adalete erişimi ve taşra teşkilatının kurulması hakkında önerilerini sunmuşlardır. İkinci panelde ise ilgili Avrupa uygulamalarına atıfta bulunularak, Amicus Curiae müessesesi, Ombudsmanlığın resen soruşturma yetkisi ve resmi olmayan uyuşmazlık yöntemleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Webinar, Avrupa Konseyi danışmanları ve Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcilerinin, kamu idarelerinden ve idari yargı hâkimlerinden gelen çok çeşitli sorulara cevap verdiği ve Dr. Engin Saygın’ın modere ettiği bir Soru-Cevap oturumu ile devam etmiştir.

  Webinar sırasında iki anket düzenlenmiş ve sonrasında daha kapsamlı değerlendirme formları tüm katılımcılara gönderilmiştir.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr