Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Fransa İdari Yargı Sisteminde Reformlar Ve Fransa İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Raporu
  05.02.2021

  Fransa İdari Yargı Sisteminde Reformlar Ve Fransa İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Raporu

         Ana proje paydaşlarının, idari yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri uygulamasının geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgili Fransa deneyimi hakkında sorularına yanıt veren bir arka plan (soru-cevap) oluşturulmuştur. Bu raporda, Türkiye bağlamına en uygun olan yaklaşımlarla ilgili tavsiyelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin deneyimlerine yapılan karşılaştırmalı atıflar bulunmaktadır.

         Raporda Fransa İdari Yargı yapısını tanımak ve bilhassa Fransa İdari Yargısında hali hazırda uygulanan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları hakkında bilgi edinmek amacıyla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü idari yargı ekibinin çalışmaları doğrultusunda hazırlanan kapsamlı sorular Proje Uluslararası Uzmanı Doç.Dr.Karine GILBERG tarafından cevaplandırılarak bu rapor hazırlanmıştır.

         Raporun birinci kısmında; Fransız İdari Yargı Sisteminin hakkında genel bilgilendirme ve yapılan reformlara genel bir bakış ortaya konulmuştur.

         Raporun ikinci kısmında; Fransa idari yargısında alternatif uyuşmazlık çözüm (AUÇ) yöntemlerinin genel yapısı gibi konularla Fransa’daki AUÇ sistemi hakkında bilgiler yer almaktadır.

        Öte yandan, raporda Fransız İdare Kanunu çerçevesinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının kısa sunumuna Ek 1’de yer verilmiştir. Raporun bu ekinde, Fransa İdare Kanunu çerçevesinde işlem, zorunlu ön idari temyiz (RAPO) ve arabuluculuk- uzlaşma ana başlıklarından oluşan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının mekanizması anlatılmaktadır. Fransa’daki idari yargı reformlarının yer aldığı 22 Kasım 2018 tarihli sunum raporda Ek-2 şeklinde yer almaktadır. EK 2’de, Fransa’daki idari yargının mevcut durumu, genel teşkilatı, dava yükü ve 2014-2018 arasındaki gelişimi, hakimlerin ve sicil memurlarının iş yükü, Danıştay teşkilatı ve rolünün odak noktası, idari yargı reformlarının neden, nasıl ve ne zaman yapıldığı, kanunlaştırma ve usullerin sadeleştirilmesi, kanunlaştırma yoluyla usul hukukunun erişilebilirliğinin sağlanması, usullerin sadeleştirilmesi, mahkeme kararlarının erişilebilirliği ve okunabilirliği gibi hususlar yer almaktadır.

         Rapora ulaşmak için tıklayınız

        

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr