Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında 4. Webinar
  28.06.2021

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi” hakkında dördüncü ve son toplantı 21 Haziran 2021 tarihinde Başdenetçi Sayın Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Sayın İbrahim Kılınç, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian Urse’nin yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmiştir.

  Toplantıda, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu için eylem önerileri ve Ombudsmanlık ile Kamu İdarelerine Yönelik Rehber İlkeler Nihai Raporu ele alınmıştır. Teklif edilen öneriler ve rehber ilkelerin uygulanmasına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumunun eylem planı da dile getirilmiştir.

   

  Söz konusu toplantıda Avrupa Konseyi Danışmanları Dr. Nicholas O’Brien, Marek A. Nowicki ve Dr. Naomi Creutzfeldt’in sunduğu öneriler hakkında görüşmeler yapılmıştır.

   

  Projenin Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen dört toplantının sonucunda hazırlanan, Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme : Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu İçin Eylem Önerileri ve Ombudsmanlık ve Kamu İdarelerine Yönelik Rehber İlkeler isimli raporu kitap haline getirilerek başta Kamu Denetçiliği Kurumu  olmak üzere bütün proje paydaşlarına dağıtılacaktır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr