Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Grubu Toplantıları
  17.09.2021

   

  Eğitim modüllerinin geliştirilmesine ilişkin dört çalışma grubu toplantısının ilki Avrupa Konseyi danışmanları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı ve mahkemelerden hâkimler ile kalem personelinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

   

  Toplantılar sırasıyla 18 Haziran 2021’de Adil Yargılanma ve Makul Süre hakkında üçüncü modüle, 24 Haziran 2021’de Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı hakkında birinci modüle, 9 Temmuz 2021’de İdari Yargı İçtihadı ile AİHM ve AYM Kararları hakkında ikinci modüle ve Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi hakkında dördüncü modüle ilişkin olarak yapılmıştır.

   

  Bu toplantıların amacı, modül yazarları ile eğitim ve metodoloji uzmanlarının birlikte hazırladığı eğitim materyallerine ilişkin olarak çalışma grupları ile tartışmak ve onlardan geri bildirim almaktır. Toplantılar, dört modülün ilk üç oturumunun yanı sıra pilot eğitim, eğiticilerin eğitimi ve aşamalı eğitim hakkında bilgi paylaşımı için bir platform sunmuştur. Modül yazarları, eğitim materyallerini daha da geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi ile Danıştayın yakın zamanlı içtihatlarını talep etmişlerdir.

   

  Eğitim modüllerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, çalışma grubu üyeleri ile ikinci toplantının Eylül ve Ekim 2021 aylarında düzenlenmesi planlanmaktadır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr