Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Mahkeme Kullanıcıları ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller (İdare Mahkemeleri) Toplantısı
  27.09.2021

  "İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, pilot mahkemeler tarafından hazırlanan rehber materyallerin son haline getirilmesine ilişkin son çalışma grubu toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 27 Eylül 2021 tarihinde yapılan toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığından temsilciler katılmışlardır.

  Toplantıda, BİM 1. İdari Dava Dairesi ve Ankara 2. İdare Mahkemesi ile BİM 14. İdari Dava Dairesi tarafından hazırlanan “Dilekçe Örnekleri, İdari Usul Rehberleri” konulu rehber materyal hakkında HSK Teftiş Kurulu ve Bölge İdare Mahkemelerinden gelen öneriler kapsamında söz konusu materyalin ikinci kez gözden geçirilerek nihai halinin verilmesi amaçlanmıştır.

  1-2 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılan ilk toplantıdaki geri bildirimler sonucunda güncellenen rehber materyaller son toplantıyla birlikte çalışma grubu üyeleri tarafından yeniden gözden geçirilip, öneriler dikkate alınarak son hali verilmiştir.

  Mahkeme kullanıcılarına yönelik hazırlanan ve nihai hale getirilen materyaller, öncelikle pilot olarak uygulanacak, ardından yaygınlaştırılacaktır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr