Proje Faaliyetleri

   

  PROJE FAALİYETLERİ 

   

  7.07.2021

  Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller Çalıştayı

  28.06.2021

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında 4. Webinar

  9.06.2021

  AİHM İçtihatları ve AİHS Hakkında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı

  9.06.2021

  Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı arasında İçtihat, Raporlama ve İstatistik Konusunda İnteraktif Diyalog Toplantısı

  4.06.2021

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı

  4.06.2021

  Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi Hakkında 1. İstişare Toplantısı

  4.06.2021

  Pilot Mahkemeler için Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı

  21.05.2021

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Üçüncü Webinar

  21.04.2021

  Fransız İdari Yargı Sisteminde Reformlar ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

  31.03.2021

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında İkinci Toplantı

  31.03.2021

  İdare ve Siz El Kitabı Yayınlanmıştır

  31.03.2021

  İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayınlanmıştır

  25.03.2021

  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar Raporu Yayımlanmıştır

  4.03.2021

  Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç Makamında Ziyaret Edilmiştir

  4.03.2021

  Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar Makamında Ziyaret Edilmiştir

  12.02.2021

  Proje Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Artırılması

  5.02.2021

  Fransa İdari Yargı Sisteminde Reformlar Ve Fransa İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Raporu

  1.02.2021

  "Ombudsmanlık Kurumunu Korunması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi" Yayını Türkçe Olarak Yayımlandı

  25.12.2020

  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar

  25.12.2020

  İdari Yargı Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı

  1.12.2020

  Danıştay Başkanlığı Çalışma Ziyareti

  25.11.2020

  İdari Yargıda AUÇ Mekanizmaları Webinarı için Oryantasyon Toplantısı Yapıldı

  25.11.2020

  İdari Yargının İyileştirilmesine ilişkin Yol Haritası Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile İstişare Edildi

  12.10.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu

  12.08.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ön Değerlendirme Raporu

  11.08.2020

  Pilot Mahkeme Başkanları İle Gerçekleştirilen Video Konferans Toplantısı

  07.07.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3.Yürütme Kurulu Toplantısı

  13.03.2020

  Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan’a Ziyaret

  27.02.2020

  İdari Yargıda Eğitim İhtiyacı Analizi 2. Çalıştayı

  21.02.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Danıştay Başkanlığı Çalışma Ziyareti

  21.02.2020

  İdari Yargının İyileştirilmesi İçin Yol Haritası Çalıştayı

  10.02.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Mekanizmalarının Belirlenmesi Çalıştayı

  23.12.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitim İhtiyacı Analizi Toplantısı

  28.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı

  22.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri

  19.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 6

  14.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 5

  13.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri

  28.10.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-3

  06.10.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-2

  25.09.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-1

  21.09.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı

  30.04.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin Açılışı

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr