Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Proje Faaliyetleri

   

  PROJE FAALİYETLERİ 

   

  23.12.2022

  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi (8. Eğitim)

  16.12.2022

  İdari Yargı Projesi Kapsamında AİHM ve Avrupa Konseyi’ne Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir

  05.12.2022

  İdari Yargı Projesi kapsamında Ara Dönem Değerlendirme Raporu Yayımlanmıştır

  07.10.2022

  İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (7. Eğitim)

  23.09.2022

  İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (6. Eğitim)

  29.08.2022

  İdari Yargı Projesi Kapsamında Kamu Kurumları ile Çalıştay Gerçekleştirilmiştir

  24.08.2022

  İdari Yargı Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı

  17.08.2022

  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstişare Toplantıları

  28.07.2022

  Danıştay Dava ve Karar Kodları Çalıştayı

  22.07.2022

  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı ve İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları Eğitimi (5. Eğitim)

  22.07.2022

   İdari Yargı Projesi Kapsamında Almanya'ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir

  09.06.2022

  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları Eğitimi

  09.06.2022

  Pilot Mahkeme Ziyaretleri

  08.06.2022

  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ve Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Eğitimi

  08.06.2022

  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı 2. Eğitimi

   
  27.04.2022

  İdari Yargı Yol Haritası Tanıtım Toplantısı

  16-17.03.2022

  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı Eğitimi

  07-10.03.2022

  Modül 4 Eğitici Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

  28.02.2022

  Fransız ve Türk İdari Yargısında AUÇ Yöntemlerine İlişkin İstişare Toplantısı 15:00‘De Gerçekleştirilmiştir.

  17.02.2022

  Otto Mallmann İle Almanya'da Auç Yönetimlerine İlişkin Toplantı Online Olarak Gerçekleştirilmiştir.

  10.02.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 6.Yönetim Kurulu Toplantısı 

  31.01.2022 - 03.02.2022

  Modül 3 Eğitici Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

  17-20.01.2022

  Modül 2 Eğitici Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

  13.01.2022

  Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi Görüşmeleri Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

  07.01.2022

  İdari Yargı Kapsamında Fransa  Çalışma  Ziyareti

  13-16.12.2021

  Eğitim Modülü Çalışmaları Kapsamında Modül 1 Eğitici Eğitimi Gerçekleştirilmiştir.

  08.12.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 6.Yürütme Kurulu Toplantısı 

  02 - 03.12.2021

  Modül 4 Toplantısı İçin Pilot Eğitimler Gerçekleştirildi.

  24 - 25.11.2021

  Modül 3 Toplantısı İçin Pilot Eğitimler İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir.

  22 - 23.11.2021

  Modül 2 Toplantısına Dair Pilot Eğitimler İstanbul'da Gerçekleştirildi.

  15 - 16.11.2021

  Modül 1 Toplantısı İçin Pilot Eğitim Gerçekleştirildi.

  27.10.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 5. Yönetim Kurulu Toplantısı 

  01.10.2021

  Vergi Yargısı Rehber Materyallerine Son Halinin Verilmesi Amacıyla 2’nci Çalışma Grubu Toplantısı  Ankara’da Yüz Yüze ve Online Olarak Gerçekleştirilmiştir. 

  29.09.2021

  Ankara’da Mahkeme Personeli İçin Usule İlişkin Rehber Materyaller  (İş Akışı, İş Tanımları ve İş Kartları)”  Konulu Çalışma Toplantısı Ankara’da Yüz Yüze Ve Online Olarak Gerçekleştirilmiştir.

  28.09.2021

  Geliştirilmekte Olan Kalem Personeli İçin Dava ve Zaman Yönetimi Konulu  4.Modülün ve Materyallerinin Tamamlanmasına Yönelik Olarak 2. Çalışma Grubu Toplantısı Ankara’da Yüz Yüze Ayrıca Online Olarak  Gerçekleştirilmiştir.

  27.09.2021

  Belirlenmiş Olan Bölge İdare Mahkemelerinin ve İlk Derece Mahkemelerin Etkinliğinin Arttırılması Amacıyla Hazırlanan Rehber Materyallerin Gözden Geçirileceği 2. Çalışma Grubu Toplantısı Ankara’da Yüz Yüze ve Online Olarak Gerçekleştirilmiştir. 

  23.09.2021

  İdari Yargı İçtihadı İle İlgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Modülüne Son Halinin Verilmesi Amacıyla 2. Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

  22.09.2021

  “Eğitim Programı ve Materyallerin Hazırlanması” Kapsamında Adil Yargılama ve Makul Süre Modülüne Son Halinin Verilmesi Amacıyla 2. Çalışma Toplantısı Online  Gerçekleştirilmiştir. 

  21.09.2021

  “Eğitim Programı ve Materyallerin Hazırlanması” Kapsamında Gerekçelendirme Ve Karar Yazımı Modülüne Son Halinin Verilmesi Amacıyla 2. Çalışma Toplantısı Online Olarak Gerçekleştirilmiştir.

  03.09.2021

  Mahkeme Kullanıcıları Memnuniyet Anketi Çalışmalarının Bir Sonucu Olarak Odak Grup Toplantısı Yapılmıştır. Avukatlar, Vatandaşlar, Yargı Eski Mensupları ve STK Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Toplantıda İdare ve Vergi Mahkemelerinin Fiziki Yapısı, İnsan Kaynakları ve Teknik İmkânları Hakkında Algıları İncelemek ve İdari Yargının İş Yükü Sorunlarını ve Çözüm Önerilerini Getirmektir.  

  14.07.2021

  “Eğitim Programı ve Materyallerin Hazırlanması Amacıyla Modül 2 “İdari Yargı İçtihadı İle İlgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları” Çalışma Toplantısı Online Olarak Gerçekleştirilmiştir.

  13.07.2021

  “Danıştay – Yargıtay İçtihat Veri Tabanı Çalışma Toplantısı” Yargıtay, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Konseyi Temsilcilerinin Katılımıyla Gerçekleştirilmiştir.

  12.07.2021

  “Eğitim Programı ve Materyallerin Hazırlanması” Kapsamında “Kalem Personeli İçin Dava ve Zaman Yönetimi" Modül 4 Çalışma Toplantısı

  09.07.2021

  “Eğitim Programı ve Materyallerin Hazırlanması” Kapsamında "İdari Yargı İçtihadı İle İlgili AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları" Modül 2 Çalışma Toplantısı

  09.07.2021

  4.Yönetim Toplantısı

  7.07.2021

  Mahkeme Kullanıcılarına ve Kalem Personeline Yönelik Rehber Materyaller Çalıştayı

  28.06.2021

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında 4. Webinar

  9.06.2021

  AİHM İçtihatları ve AİHS Hakkında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı

  9.06.2021

  Türk Danıştayı ve Fransız Danıştayı arasında İçtihat, Raporlama ve İstatistik Konusunda İnteraktif Diyalog Toplantısı

  4.06.2021

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi 5. Yürütme Kurulu Toplantısı

  4.06.2021

  Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi Hakkında 1. İstişare Toplantısı

  4.06.2021

  Pilot Mahkemeler için Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı

  21.05.2021

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Üçüncü Webinar

  21.04.2021

  Fransız İdari Yargı Sisteminde Reformlar ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

  31.03.2021

  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında İkinci Toplantı

  31.03.2021

  İdare ve Siz El Kitabı Yayınlanmıştır

  31.03.2021

  İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayınlanmıştır

  25.03.2021

  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar Raporu Yayımlanmıştır

  4.03.2021

  Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç Makamında Ziyaret Edilmiştir

  4.03.2021

  Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar Makamında Ziyaret Edilmiştir

  12.02.2021

  Proje Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Artırılması

  5.02.2021

  Fransa İdari Yargı Sisteminde Reformlar Ve Fransa İdari Yargı Sisteminde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Raporu

  1.02.2021

  "Ombudsmanlık Kurumunu Korunması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi" Yayını Türkçe Olarak Yayımlandı

  25.12.2020

  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri (Auç) Yöntemleri Hakkında Webinar

  25.12.2020

  İdari Yargı Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı

  1.12.2020

  Danıştay Başkanlığı Çalışma Ziyareti

  25.11.2020

  İdari Yargıda AUÇ Mekanizmaları Webinarı için Oryantasyon Toplantısı Yapıldı

  25.11.2020

  İdari Yargının İyileştirilmesine ilişkin Yol Haritası Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile İstişare Edildi

  12.10.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu

  12.08.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Ön Değerlendirme Raporu

  11.08.2020

  Pilot Mahkeme Başkanları İle Gerçekleştirilen Video Konferans Toplantısı

  07.07.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 3.Yürütme Kurulu Toplantısı

  13.03.2020

  Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan’a Ziyaret

  27.02.2020

  İdari Yargıda Eğitim İhtiyacı Analizi 2. Çalıştayı

  21.02.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Danıştay Başkanlığı Çalışma Ziyareti

  21.02.2020

  İdari Yargının İyileştirilmesi İçin Yol Haritası Çalıştayı

  10.02.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

  İdari Yargıda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Mekanizmalarının Belirlenmesi Çalıştayı

  23.12.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Eğitim İhtiyacı Analizi Toplantısı

  28.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı

  22.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri

  19.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 6

  14.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 5

  13.11.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Çalışma Ziyaretleri

  28.10.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-3

  06.10.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-2

  25.09.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-1

  21.09.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı

  30.04.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin Açılışı

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr