Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi Hakkında 1. İstişare Toplantısı
  04.06.2021

  “Pilot Yargılama Usulünün Değerlendirilmesi” konusunda yapılacak olan dört toplantıdan ilki çevrimiçi olarak 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Toplantının amacı; aynı sebebe bağlı, birbirine emsal teşkil edecek olan çok sayıdaki davalar bakımından hızlı ve birbiriyle uyumlu kararlar verilmesinin sağlanmasına ilişkin etkin bir usulün uygulanması ve bu suretle idari yargıdaki dosya sayıları ve yargılama süresini azaltmaya yönelik olarak pilot karar usullerinin ve uygulanan yöntemlerin incelenmesi ve analiz edilmesidir.  

  Bu amaçla toplantıda, öncelikle aynı temel neden kaynaklanan benzer davalarda uygulanmak üzere bir çözüm bulmak için seçilen bir veya birden çok dava ilişkin olarak bir karar verilmesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından uygulanan pilot karar usulü incelenmiştir. Buna ek olarak, Fransa idari yargı sisteminde kullanılan benzer bir usul de Türkiye için özel olarak tasarlanan bir modelin geliştirilebilmesi amacıyla ele alınmıştır. 

  Toplantı; akademisyenler, yargı mensupları ve AİHM Hukukçuları, Fransız Danıştayı (Conseild’État), Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Bölge İdare Mahkemeleri ile Pilot Mahkemelerimizin başkanları ve üyeleri de dâhil olmak üzere yüksek mahkeme mensuplarının paylaştığı deneyimlere dayanarak mevcut örnekler ve olası çözümlerin tartışılması için bir platform sağlamıştır.

  Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Sayın Murat Şen, Danıştay Üyesi Sayın Yalçın Ekmekçi ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in açılış konuşmalarının ardından, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Sayın Murat Azaklı ve Danıştay Tetkik Hâkimi Sayın Seran Karatarı Köstü Türk İdari Yargı sisteminde olası bir pilot karar usulünün önemi hakkında bilgi vermiştir. Toplantı AİHM’den Kıdemli Hukukçu Sayın Hüseyin Hezer’in yanı sıra Doç. Dr. Nilay Arat ve Prof. Dr. Murat Sezginer’in grup davalara ilişkin değerli katkılarda bulunduğu sunumlarla devam etmiştir.

  Öğleden sonraki oturum, Fransız Danıştayı Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Christine Maugüé’nin Fransız sistemindeki yargısal görüş (AvixContentieux) ve davaların birleştirilmesi (Junctiond’affaires) usullerinin işleyişine ilişkin sunumlarının ardından Danıştay Üyesi Sayın Yalçın Ekmekçi’nin uluslararası modelin incelenmesi ve Türk idari yargı sisteminde grup davalar usulünün uygulanmasının değerlendirilmesi hakkındaki sunumu ile devam etmiş ve soru-cevap oturumuyla sona ermiştir.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr