Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar Kitabı Yayınlanmıştır
  31.03.2021

  ‘’İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar’’ kitabında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) idari yargılamalar hakkındaki emsal kararları incelenmektedir.

  Türünün ilk örneği olan bu emsal kararlar kitabı, Avrupa Konseyine üye devletler için idari yargının ne anlama geldiği konusunda sistematik ve erişilebilir bir genel bakış sunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanma hakkına ilişkin içtihadı, idari yargılamalar yönünden mercek altına alınmıştır.

  Kitabın genel amacı, uluslararası yükümlülüklerin, ilkelerin, taahhütlerin ve adil yargılanma standartlarının uygulama alanını genişleterek hukukun üstünlüğünü pekiştirmektir. Kitap ayrıca şu amaçları taşımaktadır:

  İdari yargı reformlarını teşvik etmek,

  İdari yargı alanındaki adil yargılanmaya ilişkin başlıca standartların bir kısmı hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamak,

  İdari yargı mevzuatı hazırlanırken ya da bu konuda değişiklik yapılırken politika yapıcılara ve yasa koyuculara rehberlik etmek,

  Hakimlere hüküm verirken rehberlik etmek ve böylece ulusal idari usul hukukunun Mahkemenin adil yargılanma standartlarına uygun şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmak,

  Hukukun üstünlüğü, yargı ve hukuk reformu, iyi yönetim, kamu idaresi ve insan hakları alanlarında çalışan uluslararası ve bölgesel kuruluşlara, uluslararası meslek örgütlerine, ulusal sivil toplum kuruluşlarına kaynak rehber olarak yardımcı olmak,

  Hukukçulara yönelik ileri hukuk eğitimine destek olmaktır.

  Emsal kararlar kitabı 95 karardan oluşmaktadır ve toplamda 125 karara da atıfta bulunulmaktadır. Mihenk taşı özelliği taşıyan önemli davalara özel olarak odaklanılarak, her bir dava kısaca özetlenmekte ve analiz edilmektedir. Mahkeme içtihadına ilişkin başka kitaplardan ya da derlemelerden farklı olarak, bu kitapta her bir kararın verildiği koşullar, olgular ve Mahkemenin muhakemesi açıklanmaktadır. Dolayısıyla bu kitap, Mahkeme tarafından idari davalarla ilgili olarak karara bağlanan başlıca davalardan alıntılar içeren ilk derleme niteliği taşımaktadır. 2000 adet basılmış olup, proje paydaşlarına dağıtımına başlanmıştır.

   

  ‘’İdari Yargıda Avrupa Adil Yargılanma Standartlarına ilişkin Emsal Kararlar’’ kitabına  ulaşmak için tıklayınız

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr