Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  28.09.2021

  Eğitim modüllerinin geliştirilmesine ilişkin çalışma grubu toplantılarının ikincisi Avrupa Konseyi danışmanlarından oluşan modül yazarları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve mahkemelerden hâkimler ile kalem personelinden oluşan çalışma gruplarının katılımıyla çevrimiçi ve hibrit olarak gerçekleştirilmiştir.

  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi modül yazarları Prof. Dr Bahtiyar Akyılmaz, Prof. Dr. Serkan Çınarlı, Dr. Uğur Cem Türker, Dr Fatma Betül Damar Çıtak ile eğitim, metodoloji ve ölçme ve değerlendirme uzmanları olan Prof. Dr. Cennet Engin Demir ve Prof. Dr. Hasan Atak’ın sunumlarının ardından çalışma gruplarının eğitim materyallerinin son hâle getirilmesine ilişkin olarak yaptıkları geri bildirimler alınmıştır.

  Toplantıda, Zaman Yönetimi, Zaman Yönetimi Bakımından İdari Yargıda Dava Süreci, Dosya Yönetim Sistemi (DYS) – UYAP, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller, Zaman Yönetimi Bakımından Ekip Çalışması, Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu CEPEJ − Saturn Projesi (Yargıda Zaman Yönetimi), Yargıda İstatistik, Veri Güvenliği konularına ilişkin öneriler ve incelemelerde bulunulmuştur.

  Toplantılar esnasında, dört modülün bütün oturumlarının yanı sıra Öntest/Sontest bireysel değerlendirme formlarına ilişkin çalışma gruplarının görüşleri alınmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr