Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Proje Kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Artırılması
  12.02.2021

  Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Artırılması

   

  “Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Artırılması” amacıyla yapılacak dört istişare toplantısından ilki 2 Şubat 2021 tarihinde, webinar (çevrimiçi seminer) formatında gerçekleştirilmiştir. Webinar’ın amacı farkındalığın artırılması ve Kamu Denetçilerinin, demokratik bir toplumda kamu idarelerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik potansiyel rolünü incelemek ve böylece idare mahkemelerinin üzerindeki yükü azaltmaktı. 

  Webinar, Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun rolünü tartışmak üzere kadın, ceza adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliği, kamu görevlileri ve işçi hakları alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları ile Bölge İdare Mahkemeleri hâkimleri ve başkanları, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, TBB ve Adalet Bakanlığı temsilcilerini bir araya getirdi. Kamu Denetçiliği Kurumundan temsilciler, Kamu Denetçisi ve Genel Sekreterin de katıldığı ve Kamu Denetçiliği incelemelerinin katılımcılarla birlikte ele alındığı webinar’a üst düzey bir katılım sağlandı.   

  Değerli akademisyenler ve ombudsmanlar olarak Dr. Nick O’Brien, Dr. Naomi Creutzfeldt ve Sn. Marek Nowicki deneyimlerini ve ilgili Avrupa uygulamalarını paylaşırken, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumundan Sn. Elif Açıl, kurumun pozisyonu ve Türk idari yargı sistemi hakkında bilgiler verdi. Dr. Engin Saygın’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Soru-Cevap bölümüyle devam eden webinar’da, uluslararası AK danışmanları ve Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcileri, STK’lerden ve idari hâkimlerden gelen sorulara yanıt verdi.

  Webinar boyunca üç anket gerçekleştirildi ve webinar’ın ardından tüm katılımcılara daha kapsamlı değerlendirme anketleri gönderildi.

  Seçili AK Üye Devletlerindeki en iyi uygulamalara ilişkin, uluslararası danışmanlar tarafından hazırlanan “Ombudsmanlıklar hakkında karşılaştırmalı rapor” tamamlanarak, Mart 2021’de katılımcılarla paylaşılacaktır.

  Webinar’da yapılan sunumlara ve ilgili kaynaklara ulaşmak için:

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (coe.int)

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr