Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 1
  21.12.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Modül 1 : Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı konulu Pilot Eğitimi 15-16 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Pilot eğitime Ankara Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Daireleri ile ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan 25 hâkim katılmıştır.

   

  Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen pilot eğitimde; gerekçeye ilişkin esaslar ile kısa ve yeterli bir gerekçenin nasıl yazılması gerektiği, gerekçenin kararla sınırlı olması, gerekçede hukuki tahlil, uyuşmazlığın olayla ilgili mevzuat kapsamında irdelenmesi, gerekçede doktrine ve yargısal içtihada atıf yapılması, bilirkişi raporlarının kararda kullanımı hususları ile karar şablonları ele alınmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uyuşmazlıklarda verilen kararların gerekçesinde AİHM kararları ile AYM içtihatlarının ve usullerinin ne şekilde kullanılacağı, hangi kriterlerin uygulandığına yönelik mevcut teorik yaklaşımlar pratik alıştırmalarla desteklenerek katılımcılar ile paylaşılmıştır.

   

  İki gün boyunca süren ve sekiz oturumdan oluşan eğitim, modül yazarları Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Doç. Dr. Tolga Şirin ve Dr. Erkan Duymaz tarafından yürütülmüştür. Eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkıda bulunan yetişkin eğitimi uzmanı Prof. Dr. Cennet Engin Demir, ölçme ve değerlendirme uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak eğitime katılarak değerlendirme yapmışlardır.

   

  Pilot eğitimler sonrasında, her modül için  hazırlanan eğitim programları  ve materyalleri gözden geçirilerek eğitici eğitimleri düzenlenecek ve eğitici havuzu oluşturulacaktır. Eğitici eğitimlerinden sonra aşamalı eğitim faaliyetlerine başlanacaktır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr