Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  AİHM İçtihatları ve AİHS Hakkında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı
  09.06.2021

  ‘’İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında,  “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6/1 Maddesi uyarınca idari davalarda uygulanabilir adil yargılanma hakkına ilişkin ana ilkeler ve adil yargılanma hakkı açısından Türk idari makamlarının karar alma süreçlerindeki temel sorunlar” konulu ikinci yuvarlak masa toplantısı 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

  Yuvarlak masa toplantısının ana hedefi, idari makamların karşılaştığı ve idari mahkemelerin uygulamalarında görülen önemli zorluklar hakkında görüş alışverişi yapmak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/1 maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun çözümler üretmek için bir platform oluşturmaktır. Konuşmacılar ve katılımcılar ulusal bağlamdaki güçlükleri ve idari konularda ulusal içtihat ile AİHM içtihadının icrasını ele almıştır. 

  Videokonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay temsilcileri, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkan ve Hâkimleri, Adalet Bakanlığı ilgili birim temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan 40 katılımcı yer almıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr