Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdare Mahkemeleri Personeline Yönelik Rehber Materyallerin Gözden Geçirilmesi İkinci Toplantısı
  29.09.2021

  "İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, Bölge İdare Mahkemeleri (BİM) ve ilk derece mahkemelerinde etkinliğin artmasına ilişkin faaliyet kapsamında pilot mahkemeler tarafından hazırlanan rehber materyallerin son halinin verilmesine ilişkin çalışma grubu toplantısının ikincisi hibrit olarak Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 29 Eylül 2021 tarihinde yapılan toplantıya Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığından temsilciler katılmışlardır.

  Toplantıda, İzmir Pilot Mahkemesi (BİM 3.İdari Dava Dairesi) ve Gaziantep Pilot Mahkemesi tarafından “İlk Derece Mahkemeleri Kalem Personeli İş Tanımları ve İş Akışları” konusunda hazırlanan rehber materyaller hakkında HSK Teftiş Kurulu ve BİM’lerden gelen önerilerin gözden geçirilip son halinin verilmesi amaçlanmıştır.

  1-2 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılan ilk toplantıda alınan geri bildirimler sonucunda güncellenen rehber materyaller son çalışma grubu toplantısıyla birlikte üyeler tarafından yeniden gözden geçirilip, öneriler dikkate alınarak son hali verilmiştir.

   Mahkeme kullanıcılarına yönelik hazırlanan ve nihai hale getirilen materyaller, öncelikle pilot olarak uygulanacak, ardından yaygınlaştırılacaktır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr