Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Üçüncü Webinar
  21.05.2021

  “Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi” hakkında üçüncü webinar, Avrupa Konseyi  Danışmanları tarafından sunulmuş olan önerilere ilişkin görüş alışverişi ve bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu üyeleri ve Adalet Bakanlığından katılımcılar ile birlikte 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

  Etkinlik, proje kapsamında kurumun rolünün güçlendirilmesini hedefiyle hazırlanmış olan taslak raporların - Avrupa Standartları ve Uygulamalarına İlişkin Karşılaştırmalı Rapor, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Hakkında Öneriler Raporu ve Kamu Denetçiliği Kurumu ve Kamu İdareleri Hakkında Rehber İlkeler - değerlendirilmesi ve tartışılması için bir fırsat sunulmuştur. Webinarda uluslararası danışmanların “Farkındalık, Erişim ve Katılım”, “Kamu İdaresinin İyileştirilmesi” ve “Ombudsmanlık Kurumunun Yetkisinin ve Tekniğinin Genişletilmesi” hakkındaki sunumları yer almıştır. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, iyileştirilebilecek alanlar ile güçlendirilebilecek alanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kamu idareleri ve resen inceleme yetkilerine duyulan ihtiyaç hakkında görüşlerini paylaşmıştır. Kurum temsilcileri, kurumun rolünün daha da güçlendirilmesi ve potansiyellerinin tanınması konusunda projeye duydukları güveni dile getirmiştir.

  Webinar sonunda, taslak raporların Kamu Denetçiliği Kurumundan gelecek girdiler uyarınca gözden geçirilmesi ve nihai inceleme için paydaşlara iletilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

   

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, projenin nihai faydalanıcı kurumudur. Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr