Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı İçtihadı ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  23.09.2021

  Eğitim modüllerinin geliştirilmesine ilişkin çalışma grubu toplantılarının ikincisi Avrupa Konseyi danışmanlarından oluşan modül yazarları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve mahkemelerden hâkimler ile kalem personelinden oluşan çalışma gruplarının katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

  Yargı İçtihadı ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları modül yazarları, Prof. Dr. Burak Gemalmaz, Dr. Erkan Duymaz, Dr. Serkan Yolcu, ile eğitim, metodoloji ve ölçme ve değerlendirme uzmanları olan Prof. Dr. Cennet Engin Demir sunumlarının ardından çalışma gruplarının eğitim materyallerinin son hâle getirilmesine ilişkin olarak yapmış oldukları geri bildirimleri alınmıştır.

  Toplantıda, Uyuşmazlık Çözümünde Hakların Nitelendirilmesi Çalışması ve Anayasa Mahkemesi Rolü, AİHM veya AYM İhlal Kararları Sonrası Yargılamanın Yenilenmesi veya Yeniden Yargılama Müessesesi, Mülkiyet Hakkı (Giriş ve Vergi/Ruhsat, Giriş ve Ruhsat/Lisans/Tahsis, İdari Yargıda Sık Görülen Mülkiyet Hakkı İhlalleri İmar Hukukundan Kaynaklanan ve İdarenin Tazmin Yükümlülüğüne Riayet Etmemesinden Kaynaklanan İhlaller), İdari Yaptırımlar, Disiplin Hukukunda Dikkate Alınması Gereken Haklar ve Standartlar, Tıbbi ihmal/hata davaları ve yaşam hakkına maddi ve manevi varlığın korunması hakkına ilişkin diğer davalar, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konularına ilişkin öneriler ve incelemelerde bulunulmuştur.

  Toplantılar esnasında, dört modülün bütün oturumlarının yanı sıra Öntest/Sontest bireysel değerlendirme formlarına ilişkin çalışma gruplarının görüşleri alınmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr