Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargıda Eğitimler Öncesinde Pilot Eğitim - Modül 4
  22.12.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Modül 4: Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konulu, 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Pilot Eğitime Ankara Bölge İdare Mahkemesi İstinaf Daireleri ile ilk derece idare ve vergi mahkemelerinde görev yapan 24 Kalem Personeli katılmıştır.

   

  Bu pilot eğitim ile adil yargılanma hakkının unsurlarından olan makul sürede yargılanmanın zaman yönetimi ile sağlanması planlanmıştır. Yargılamanın makul sürede tamamlanması hedefine personelin katkısı konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

   

  Pilot eğitimde zaman yönetimi, zaman yönetimi bakımından idari yargıda dava süreci, Dosya Yönetim Sistemi (DYS) – UYAP, resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller, zaman yönetimi bakımından ekip çalışması, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu CEPEJ − Saturn Projesi, yargıda istatistik ve veri güvenliği konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitimde, mevcut teorik yaklaşımlar pratik alıştırmalarla desteklenerek etkin bir şeklinde uygulanmıştır.

   

  İki gün ve sekiz oturumdan oluşan eğitimi, modül yazarları Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Prof. Dr. Serkan ÇINARLI, Uğur Cem TÜRKER ve Dr. Fatma Betül DAMAR ÇITAK tarafından yürütülmüştür. Ek olarak, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nden Tetkik Hakimi Alparslan Boz ve Alan Uzmanı Muhammet Dağcı eğitime UYAP konusunda Kaynak Kişi olarak eğitime katkıda sağlamışlardır. Bunun yanı sıra eğitim modüllerinin hazırlanmasına katkıda bulunan yetişkin eğitimi uzmanı Prof. Dr. Cennet Engin Demir, ölçme ve değerlendirme uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak da eğitime etkin bir şekilde katılarak değerlendirme yapmışlardır.

   

  Pilot eğitimler sonrasında, her modül için hazırlanan eğitim programları ve materyalleri gözden geçirilerek eğitici eğitimleri düzenlenecek ve eğitici havuzu oluşturulacaktır. Eğitici eğitimlerinden sonra aşamalı eğitimlere başlanacaktır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr