Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Pilot Mahkemeler için Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı
  04.06.2021

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Türk makamlarının uygulamaya koyduğu Yargı Reformu Stratejisine destek olmak amacıyla hazırlanan Yol Haritasında uygulanması öngörülen eylemlerin bir parçası olarak, "Belirlenmiş Bölge İdare Mahkemeleri ve İlk Derece Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması"  faaliyetleri kapsamında bir “Medya ve Halkla İlişkiler Eylem Planı” hazırlanmaktadır.

   

  CEPEJ Rehberi, diğer araçları ve Yol Haritasındaki ilgili unsurlar uyarınca uygunluk, erişilebilirlik ve farkındalığa ilişkin göstergeleri içeren taslak bir izleme ve değerlendirme kontrol listesine dayanarak, iletişim danışmanı rehberliğinde bir ihtiyaç analizi yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın ilk adımı olarak, medya ve halkla ilişkiler alanında mevcut durumu ortaya koymak ve iyileştirme yapılacak alanları tespit etmek amacıyla 16 Nisan ve 26 Nisan 2021 tarihlerinde pilot mahkemelerle bir dizi istişare görüşmeleri yapılmıştır.

   

  İstişare görüşmelerine, Ankara, İstanbul, Gaziantep, ve İzmir Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları,  Ankara 1. İdari Dava Dairesi Başkanı, Ankara 2. İdare Mahkemesi Başkanı, İstanbul 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı, İstanbul 15. Vergi Mahkemesi Başkanı, İzmir 3. İdari Dava Dairesi Başkanı, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi Başkanı ile ilgili mahkeme personelleri katılmıştır. Görüşmelerde vatandaşların  mevcut sistem içindeki olası iletişim ihtiyaçları  ele alınarak, verilmekte olan hizmetler hakkında bilgi alınarak ve idare mahkemelerinin çalışmalarına ilişkin kamuoyu farkındalığının geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr