Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adil Yargılanma ve Makul Süre Modülü Çalışma Grubu Toplantısı
  22.09.2021

  Eğitim modüllerinin geliştirilmesine ilişkin çalışma grubu toplantılarının ikincisi Avrupa Konseyi danışmanlarından oluşan modül yazarları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı temsilcileri ve mahkemelerden hâkimler ile kalem personelinden oluşan çalışma gruplarının katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

  Adil Yargılanma ve Makul Süre modül yazarları Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Dr. Erkan Duymaz, Dr. Yusuf Sertaç Serter ile eğitim, metodoloji ve ölçme ve değerlendirme uzmanları olan Prof. Dr. Cennet Engin Demir’in sunumlarının ardından çalışma gruplarının eğitim materyallerinin son hâle getirilmesine ilişkin olarak yaptıkları geri bildirimler alınmıştır.

  Toplantıda, AİHS ile İç Hukuk İlişkisi - Adil Yargılanma Hakkına Giriş, Mahkeme Hakkı, Mahkemeye Erişme Hakkı, Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme, Silahların Eşitliği-Çelişmeli Yargılama, Gerekçeli Karar Hakkı-Gerekçenin Unsuları, Hukuki Kesinlik-Bariz Takdir Hatası- Masumiyet Karinesi, Makul Süre konularına ilişkin öneriler ve incelemelerde bulunulmuştur.

  Toplantılar esnasında, dört modülün bütün oturumlarının yanı sıra Öntest/Sontest bireysel değerlendirme formlarına ilişkin çalışma gruplarının görüşleri alınmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr