Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  "Ombudsmanlık Kurumunu Korunması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi" Yayını Türkçe Olarak Yayımlandı
  01.02.2021

         Avrupa Konseyi tarafından, Ombudsmanlık Kurumunun Avrupa Konseyine üye devletlerde geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Venedik Komisyonu ilkelerinin uygulanmasına ilişkin örnekleri içeren "Ombudsmanlık Kurumunu  Korunması, Desteklenmesi ve  Geliştirilmesi" hakkında hazırlanan rapor, "İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Ortak Projesi kapsamında Türkçeye çevrilmiştir. 

         Çalışma ile, Avrupa Konseyi üye ülkelerde temel ilke ve prensiplerin uygulanmasına ilişkin örnekler kamunun dikkatine sunulmaktadır. 

         

         “Ombudsmanlık Kurumunun Korunması, Desteklenmesi ve Geliştirilmesi” hakkında hazırlanan rehber kitaba  ulaşmak için tıklayınız

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr