Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdare ve Siz El Kitabı Yayınlanmıştır
  31.03.2021

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 2000 adet basımı gerçekleştirilen ve 2021 yılında 1000 adet basımı planlanan ‘’İdare ve Siz’’ kitabında yer alan ilkeler; bireylerin, kişisel veya toplu olarak talep ettikleri işlemler veya hizmetler ile bir idari makamın kendi tasarrufuyla başlattığı işlemler bakımından, bu idari makamla ilişkilerinde haklarının ve çıkarlarının korunmasında özellikle önemlidir. Bu ilkeler, idari makamların karar verme süreçlerini, tesis ettikleri idari işlemlerin kalitesini, kamunun söz konusu kararlara itiraz etme olanakları ile mahkemelerin ve yargı dışı kuruluşların bu kararları incelemedeki rolünü kapsamaktadır.

  Kitap hazırlanırken, ilgili ilkeler açısından Avrupa Konseyi hukuki metinlerinden (sözleşmeler, tavsiye kararları ve yasa tasarıları) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilgili içtihadından faydalanılmıştır. Bu kitap; kamu hizmetleri talep edecek bireyler ve bu talepleri işleme koyacak kamu görevlileri, hâkimler, kamu idaresi işlemlerinin incelenmesine dâhil olan avukatlar ve kamu denetçileri ile kamu idaresi reformuyla ilgili politika yapıcılar ve kanun koyucular dâhil olmak üzere, kamu idaresinin işleyişinde yer alan herkes için yararlı olacaktır.

  Sayın Bakanımızın önsözünü yazdığı kitap, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı (AİHM) Robert Spano’nun Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette 03/09/2020 tarihinde Sayın Bakanımız tarafından kendilerine hediye edilmiştir. Hali hazırda iki bin adet basımı gerçekleştirilen söz konusu kitap Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Barolar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Samsun, Erzurum, Konya ve Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları başta olmak üzere bütün idari yargı teşkilatı ile proje paydaşlarına dağıtılmıştır.

  İdare ve Siz kitabına ulaşmak için tıklayınız

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr