Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  DUYURULAR

  23.12.2022
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi (8. Eğitim)
  16.12.2022
  İdari Yargı Projesi Kapsamında AİHM ve Avrupa Konseyi’ne Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir
  23.09.2022
  İdari Yargı Mahkemeleri Kalem Personeline Yönelik Dava ve Zaman Yönetimi Eğitimi (6. Eğitim)
  01.09.2022
  İdari Yargı Projesi Kapsamında Kamu Kurumları ile Çalıştay Gerçekleştirilmiştir
  24.08.2022
  İdari Yargı Projesi 7. Yürütme Kurulu Toplantısı
  17.08.2022
  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstişare Toplantıları
  09.06.2022
  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları (4. Eğitim)
  09.06.2022
  Pilot Mahkeme Ziyaretleri
  08.06.2022
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi ve Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (3. Eğitim)
  08.06.2022
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (2. Eğitim)
  29.04.2022
  İdari Yargı Yol Haritası Tanıtım Toplantısı
  22.03.2022
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı (1. Eğitim)
  14.03.2022
  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konulu Eğitici Eğitimi (Modül 4)
  22.02.2022
  İdare ve Siz El Kitabı’na Ek Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları
  28.01.2022
  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları hakkında Eğitici Eğitimi ( Modül 2)
  14.01.2022
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı hakkında Eğitici Eğitimi (Modül 1)
  11.01.2022
  İdari Yargı Projesi 6. Yürütme Kurulu Toplantısı
  11.01.2022
  Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı İnceleme Kitabı Yayımlandı
  07.01.2022
  İdari Yargı Kapsamında Fransa Çalışma Ziyareti
  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr