Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdare ve Siz El Kitabı’na Ek Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararları
  22.02.2022

    İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında basımı gerçekleştirilen İdare ve Siz El Kitabında yer alan ilkeler; bireylerin, kişisel veya toplu olarak talep ettikleri işlemler veya hizmetler ve bir idari makamın kendi tasarrufuyla başlattığı işlemler bakımından, bu idari makamla ilişkilerinde haklarının ve çıkarlarının korunmasında özellikle önemlidir. Bu ilkeler, idari makamların karar verme süreçlerini, tesis ettikleri idari işlemlerin kalitesini, kamunun söz konusu kararlara itiraz etme olanakları ile mahkemelerin ve yargı dışı kuruluşların bu kararları incelemedeki rolünü kapsamaktadır.

  Hazırlanma aşamasında Avrupa Konseyi’nin sözleşmeler, tavsiye kararlar ve yasa tasarıları gibi hukuki metinlerinden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ilgili içtihadından faydalanılmış olan bu eser, projenin temel taşlarından birini teşkil etmektedir.

  El Kitabının EK I kısmında “El Kitabında Yer Alan İlkelerle İlişkili Avrupa Konseyi Hukuki Araçları” başlığı altında bulunan Bakanlar Komitesi Tavsiyeleri ve Kararlarının Türkçe tercümelerine aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://idariyargiprojesi.adalet.gov.tr/tavsiye-kararlar

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr