Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı-2
  06.10.2019

  "İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"  kapsamında; 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in başkanlığında, ilk derece ve Bölge İdare Mahkemelerindeki davaların değerlendirilmesi, yöntem, atılacak adımlar ve ulaşılmak istenen genel hedef üzerine görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Ankara’da çalıştay gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayın birinci gününde yargılama sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılmış olup; Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in selamlama ve açılış konuşmasının ardından, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sayın Esra Akıncı tarafından çalıştayın hedefleri ve programı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Ray Burningham tarafından ‘’İdari Yargı Davalarının Değerlendirme Çalışması’’ konulu sunum, Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Karine Gilberg’in ‘’Avrupa’daki Yargılama Kalitesi ve Etkinlik Standartları" konulu sunum ve Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Romana De Vriendt  tarafından “Davaların Değerlendirmesinde Uluslararası Örnekler ve Deneyim” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başmüfettişi Sayın İhsan Yılmaz'ın "İdare Mahkemelerinde Gözlemlenen Sistematik Sorunlar ve Reform Öncelikleri" konulu tebliğinin ardından tartışma oturumu yapılarak çalıştayın ilk günü tamamlanmıştır.

  Çalıştayın ikinci gününde ise mahkeme personelinin yürüttüğü idari iş ve işlemlere ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Doç.Dr. F.Ebru Gündüz ve Sayın Doç. Dr. Dilşat Yılmaz tarafından “Mevcut İdari Yargı Sisteminin Derinlemesine İncelenmesi ve Uygulanan Reformların Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin İlk Toplantı"nın çıktılarının sunumu yapılmış olup,  HSK Teftiş Kurulu Müfettişi Sayın Halil Yıldırım'ın "İdare Mahkemelerinde Yaşanan İdari Sorunlar" konusundaki sunumunun  ardından  soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir. İkinci günün öğleden sonraki bölümünde katılımcılar gruplara ayrılarak idari yargı personelinin karşılaştığı zorluklar, usul sorunları, geciktirici ve niteliği etkileyen sebepler üzerinde tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Daha sonra her grubun temsilcisi çalışmalarının çıktılarını tüm katılımcılara aktarmış ve  ardından tartışma oturumu yapılarak çalıştayın ikinci günü tamamlanmıştır.

  Toplantıya Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Ankara, Konya ve Gaziantep İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Tetkik Hakimleri ile Proje Bürosu temsilcileri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri ve uzmanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Müfettişleri, Bakanlığımızın ilgili birim temsilcileri,  akademisyenler ile Ankara, Gaziantep ve Konya Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan Yazı İşleri Müdürleri ve Zabıt Katipleri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr