Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adil Yargılanma Hakkı-Makul Süre Eğitimi (8. Eğitim)
  23.12.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, idari yargı hâkimlerine yönelik olarak Modül 3:Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre eğitimi 2-3 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş, eğitime İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İdare ve Vergi Mahkemeleri Hâkimleri katılmışlardır.

  Eğitimde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile iç hukuk ilişkisi, adil yargılanma hakkına giriş, gerekçeli karar hakkı, masumiyet karinesi, hukuki kesinlik, bariz takdir hatası, mahkeme hakkı, alenilik ilkesi ile silahların eşitliği, çelişmeli yargılama ve makul süre konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitim, mevcut teorik yaklaşımlar pratik alıştırmalarla desteklenerek interaktif bir şeklinde uygulanmıştır.

  Program,  katılımcılara sertifikalarının dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ermiştir.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr