Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Yol Haritası Tanıtım Toplantısı
  29.04.2022

            

  Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilen,  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamındaİdari Yargı Yol Haritası Tanıtım Toplantısı” 27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

  Tanıtım programına Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Birkan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç, Danıştay Genel Sekreteri Sayın Kemal Açıkgöz, Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sayın Av. Veli Küçük, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian Urse, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Direktörü Sayın Christophe Poirel (çevrimiçi), Avrupa Konseyi Proje Danışmanı Sayın Ray Burningham (çevrimiçi), Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanvekili, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, ilk derece idare/vergi mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri dava daireleri başkan ve üyeleri ile idari yargı mensupları katılmıştır.

  Yol Haritası özelinde değerli konuşmaların yapıldığı toplantıda, katılımcılara projenin başlangıcından bu yana kat edilen yol ve bundan sonra gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerine bir yol haritası tanıtım filmi de izletilmiştir.

  Projemizin amaçları göz önünde bulundurularak Türk idari yargı sistemi alanında bir ilk olarak, sistem tüm paydaşların katılım ve katkıları ile derinlemesine incelenmiş, paydaşlarla istişarelerde bulunmuş, tespit edilen hususlar üzerinde çalışmak üzere İdari Yargı Yol haritası hazırlanmıştır.

  2019-2023 Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2019-2023 Danıştay Stratejik Planı ve 2021’de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın kesişen unsurlarını temel alarak hazırlanan İdari Yargı Yol Haritası Belgesi ile idari yargıya ilişkin düzenleme ve reformları tamamlayıcı nitelikte önerilerde bulunulmuştur.

  İdari Yargı Yol Haritası, proje kapsamında hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu (2020) ve Ara Değerlendirme Raporu (2021) ile izlenerek, Nihai Değerlendirme Raporu (2022) ile projenin getirdiği yenilikler ve uygulanan reformların değerini ölçerek gelecekteki reformlara ilişkin tavsiyelerde bulunacaktır.

  Yaşayan bir belge olan İdari Yargı Yol Haritası, projenin sonuna gelindiğinde gerçekleşen ilerlemeyi yansıtacak şekilde güncellenecektir. 

  İdari Yargı Yol Haritası Belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr