Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Pilot Mahkeme Ziyaretleri
  09.06.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında pilot mahkemeler olarak belirlenen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Ankara 2. İdare Mahkemesi, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi, İstanbul 15. Vergi Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’ne toplamda beş gün süren çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur. Ziyaretler, Adalet Bakanlığı Proje temsilcileri, Avrupa Konseyi temsilcileri ve projemizin uluslararası danışmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler Projemizin hedefleri hakkında farkındalığın sağlanması ve proje faaliyetlerine etkin bir şekilde dâhil olunmasını sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunmak üzere icra edilmiştir.

  16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul bölgesine gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Cüneyt Yılmaz ziyaret edilmiş, pilot mahkeme başkanlarının da katılımıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiş ve pilot mahkeme binaları gezilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.

  18 Mayıs 2022 tarihinde İzmir bölgesine gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Mustafa Gürsoy ziyaret edilmiş, pilot mahkeme başkanımızın da katılımıyla mahkemenin diğer üyeleri olan hâkimler ve kalem personeli ile toplantılar gerçekleştirilmiş ve pilot mahkeme binası gezilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.

  20 Mayıs 2022 tarihinde Ankara bölgesine gerçekleştirilen çalışma ziyaretinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ziyaret edilmiş ve toplantı gerçekleştirilmiştir.

  Pilot mahkeme ziyaretlerinin son durağı olarak 23 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaret kapsamında; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Mehmet Metin Kahraman ziyaret edilmiş, pilot mahkeme başkanımızın da katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiş ve pilot mahkeme binası gezilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr