Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Pilot Mahkeme Başkanları İle Gerçekleştirilen Video Konferans Toplantısı
  11.08.2020

   

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında pilot mahkeme faaliyetlerinin bir parçası olarak, bu mahkemelerce geliştirilecek olan materyaller hakkında 16-17 Temmuz tarihlerinde pilot mahkemelerden beşiyle birebir çevrimiçi toplantılar düzenlenmiştir.

  Toplantılarda uluslararası uzmanın ve proje ekibi üyelerinin desteğiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi ve Ankara 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi ve İstanbul 15. Vergi Mahkemesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi başkanları, üyeleri ve personeli yer aldı.

  Toplantıların odağında ilgili mahkemelerdeki mevcut durum, uzmanlaşma durumu ve iş yükü vardı. İdari yargı için rehber dilekçelerin, rehber materyallerin ve iş akış tablolarının oluşturulmasına ilişkin faaliyetlerdeki ilerleme durumu değerlendirilerek, mahkemelerin işleyişine ilişkin daha detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır.

  Adli tatil süresince olası çalışma yöntemleri ve daha fazla iş birliği olanakları da görüşülmüştür. 

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr