Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı İnceleme Kitabı Yayımlandı
  11.01.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, çeşitli Avrupa Konseyi üye devletlerindeki ombudsmanlık kurumlarını inceleyen ve Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu’na öneriler sunan ‘’Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu İçin Eylem Önerileri ve Ombudsmanlık ile Kamu İdarelerine Yönelik Rehber İlkeler’’ kitabı yayımlanmıştır.

   

  Kitap, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu, sivil toplum kuruluşları, kamu idareleri temsilcileri ve yargı mensupları ile istişare hâlinde Avrupa Konseyi Danışmanları Dr. Naomi Creutzfeldt, Dr. Nick O’Brien ve Sayın Marek Nowicki tarafından İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB/AK ortak projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, çeşitli ombudsmanlık kurumlarının uygulamaları hakkında örnekler sunmaktadır.

   

  Rapor dört tema çerçevesinde yapılandırılmıştır :

  (1) Ombudsmanlığın özellikleri ve yetkilerinden, bireyler ve kamu idareleriyle olan ilişkilerine ve demokratik bir kamu idaresinde erişim sorunlarına kadar farklı konular ve sorunlar,

  (2) Stratejik amaçlar, demokratik bir kamu yönetiminden kurumun bireyler ve kamu idareleri ile olan ilişkileri, kurumun rolü ve tekniği hakkında öneriler,

  (3) Ombudsmanlık ve kamu idarelerinin daha da iyileştirilmesi için önerilen rehber ilkeler,

  (4) İyi uygulamalar.

   

  Rapora şu bağlantıdan ulaşılabilir: Ombudsmanlıklar Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye Kamu Denetçiliği İçin Eylem Önerileri ve Ombudsmanlık ile Kamu İdarelerine Yönelik Rehber İlkeler

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr