Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konulu Eğitici Eğitimi (Modül 4)
  14.03.2022

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Modül 4: Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi Eğitici Eğitimi, 7-10 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu eğitici eğitimine Ankara Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Başkanı, Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi ve alan uzmanı, Danıştay Başkanlığı yazı işleri müdürleri, Bölge İdare Mahkemesi ile idare ve vergi mahkemelerinin yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtipleri katılmıştır.

  Dört gün süren eğitici eğitimi, eğitim danışmanları Uluslararası Danışman Maria Marinova Alkalay, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak ile modül yazarları Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Uğur Cem Türker, İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Çınarlı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatma Betül Damar Çıtak tarafından verilmiştir.

  Proje kapsamında gerçekleştirilen Modül 4: Kalem Personeli için Dava ve Zaman Yönetimi konulu eğitici eğitimi programı kapsamında, katılımcı kalem personeline 8 oturumluk eğitim verilmiş olup, çeşitli kaynaştırma etkinlikleri, yetişkin eğitimine yönelik grup çalışmaları ve interaktif görüş alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Eğitici eğitiminin son gününde katılımcılar iki gruba ayrılarak sunumlar yapmıştır. Bu sunumlar ileride verecekleri eğitimin bir provasını teşkil etmektedir. Program, katılımcılara sertifika dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ermiştir.

  Projemiz kapsamında planlanan eğitim modüllerinin eğitici eğitimleri böylelikle son bulmuş olup, önümüzdeki dönemde eğitimlere başlanacaktır.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr