Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre hakkında Eğitici Eğitimi (Modül 3)
  10.02.2022

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen Eğitim Modülleri çalışmalarımız devam etmektedir. Modül 3: Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre Eğitici Eğitimi, 31 Ocak - 03 Şubat 2022 tarihleri arasında; Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Muğla, Kocaeli ve Samsun İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinden, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nden, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndan ve İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’ndan toplamda 20 Mahkeme- Daire Başkanı ve Hâkimin katılımıyla Sakarya Sapanca’da gerçekleştirilmiştir.

   

  Dört gün süren Eğitici Eğitimi; eğitim danışmanları Uluslararası Danışman Maria Marinova Alkalay, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak ile modül yazarları Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Serter ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Duymaz tarafından verilmiştir.

   

  Proje kapsamında gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi sürecinin üçüncüsünü teşkil eden Modül 3: Adil Yargılanma Hakkı - Makul Süre konulu Eğitici Eğitimi programı kapsamında, katılımcılara 8 oturumluk bir eğitici eğitimi verilmiş olup, çeşitli kaynaştırma etkinlikleri, yetişkin eğitimine yönelik eğitimler, grup çalışmaları ve interaktif görüş alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Modül 3 Eğitici Eğitiminin son gününde katılımcılar ikişerli 10 grup halinde bu üç günde öğrendikleri teknikleri kullanarak sunumlar yapmış olup, bu sunumlar ileride verecekleri eğitimin bir provasını teşkil etmiştir. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ermiştir.

   

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr