Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları hakkında Eğitici Eğitimi ( Modül 2)
  28.01.2022

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen Eğitim Modülleri çalışmalarının Eğitici Eğitimi süreci devam etmektedir. Modül 2: İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları Eğitici Eğitimi, 17-20 Ocak 2022 tarihleri arasında; Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Uşak ve Samsun İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinden, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nden toplamda 20 Mahkeme-Daire Başkanı ve Hâkimin katılımıyla Sakarya’da gerçekleştirilmiştir.

  Dört gün süren Eğitici Eğitimi; eğitim danışmanları Uluslararası Danışman Maria Marinova, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak ve modül yazarları İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Yolcu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Gemalmaz ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Duymaz tarafından verilmiştir.

  Modül 2 İdari Yargı İçtihadı ile İlgili AİHM ve AYM Kararları konulu Eğitici Eğitimi programı kapsamında, katılımcılara 8 oturumluk bir eğitici eğitimi verilmiş olup, çeşitli kaynaştırma etkinlikleri, yetişkin eğitimine yönelik eğitimler, grup çalışmaları ve interaktif görüş alışverişleriyle geçmiştir. Modül 2 Eğitici Eğitiminin son gününde katılımcı hâkimler ikişerli 10 grup halinde bu dört günde öğrendikleri teknikleri kullanarak sunumlar yapmış olup, bu sunumlar ileride verecekleri eğitimin bir provasını teşkil etmiştir.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr