Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı hakkında Eğitici Eğitimi (Modül 1)
  14.01.2022

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen Eğitim Modülleri çalışmalarının Eğitici Eğitimi ile ilgili olan kısmı üzerinde çalışılmaktadır. İlk Eğitici Eğitimi, Modül 1 Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı konusunda Sapanca’da gerçekleştirilmiştir.  Eğitim, 13-16 Aralık 2021 tarihleri arasında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, İstanbul ve Samsun Bölge İdare Mahkemelerine ve Danıştay’a bağlı 19 hâkimin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

   

  Dört günlük eğitim, Yetişkin Eğitimi Uzmanı Prof. Dr. Cennet Engin Demir, Uluslararası Danışman Maria Marinova, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Prof. Dr. Hasan Atak, modül yazarları Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Doç. Dr. Tolga Şirin ve Dr. Erkan Duymaz tarafından verilmiştir.

  Eğitici Eğitimi programının 1. gününde eğiticilere verilen eğitimin temel amacı, yetişkin eğitimi ve hâkimlerin eğitimi konusunda bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmektir.

  Eğitimin 2. ve 3. günlerinde, katılımcıların Hukuki Gerekçelendirme ve Karar Yazımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak maksadıyla 8 oturumdan oluşan model eğitim verilmiş olup, bu oturumlar alan uzmanları tarafından eğitim uzmanlarının rehberliğinde yetişkin eğitimi ilkelerine göre hazırlanmıştır.

  Eğitici eğitiminin 4. günü eğitici adayları, hazırlamış oldukları sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Sunumlar hem modül yazarları hem de eğitim uzmanları tarafından gözlenerek değerlendirilmiştir.

   

  Eğiticilerin eğitiminin ardından bir sonraki dönem içerisinde Modül 1 hakkında aşamalı eğitimler başlayacaktır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr