Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargı Projesi Kapsamında Kamu Kurumları ile Çalıştay Gerçekleştirilmiştir
  29.08.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin “İdari Yetkililer ile İç Değerlendirme Konusunda Danışma Görüşmeleri” faaliyeti kapsamında Adalet Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin katılımıyla 1 Temmuz 2022 tarihinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayda, 28-29 Haziran 2022 tarihlerinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan çalışma ziyaretlerinde toplanan bilgiler genel olarak değerlendirilmiş ve bulgulara ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.

  Kurum içi değerlendirme uygulamaları ve iyi uygulama örneklerine ilişkin görüş alışverişlerinde bulunulmuş, iyi yönetim ilkeleri ve kurum içi değerlendirme mekanizmalarına ilişkin sunum ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr