Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile İstişare Toplantıları
  17.08.2022

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin “İdari Yetkililer ile İç Değerlendirme Konusunda Danışma Görüşmeleri” faaliyeti kapsamında, 28 Haziran 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda, 29 Haziran 2022 tarihinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nda istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

  Söz konusu faaliyet kapsamında, idari karar alıcıların takdir yetkilerini kullanabilmelerine ilişkin en uygun yetkilendirilme yönteminin belirlenmesi, iç değerlendirme sürecinde belirlenen sisteme dair aksaklıkların iyileştirilmesi ve idari yetkililer arasında bilgi paylaşımını sağlayacak etkili platformların oluşturulması konularında görüşmeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen kurum ziyaretlerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ile beraber Avrupa Konseyi temsilcileri, akademisyenler ile ulusal ve uluslararası danışmanlar katılmıştır.

   

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr