Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının İyileştirilmesine ilişkin Yol Haritası Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu ile İstişare Edildi
  25.11.2020

   

  Yaşayan bir belge olan İdari Yargının İyileştirilmesi için Taslak Yol Haritası, Şubat 2020’de Türkiye’de İdari Yargının kilit aktörleriyle yapılan istişarelere dayanarak bir uluslararası danışman ekibi tarafından geliştirilmiştir. İdari Yargının kalitesinin iyileştirilmesi için kilit paydaşların katkılarını ve iş birliğini öngören Yol Haritası, tüm tarafların katılımını ve bağlılığını gerektirmektedir. 

  Bu bağlamda, 19 Kasım 2020 tarihinde Sayıştay temsilcilerinin yanı sıra bir AK uluslararası danışmanı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ve AK proje ekibinin katılımıyla çevrimiçi bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, uygulanabilecek alternatif uyuşmazlık çözümü mekanizmaları, dava öncesi mekanizmalara ilişkin Sayıştay’ın duruşu ve kurum içi Temyiz Kuruluna odaklanmıştır. Yol Haritası hakkında ayrıntılı geri bildirim sunacaklarını ilettiler.

  Sayıştay ile gerçekleştirilen toplantının ardından, aynı amaçla ve aynı gün içerisinde Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcileri ile de bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Projenin önemli bir paydaşı ve proje faaliyetlerinin doğrudan faydalanıcısı olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun idari yargının iyileştirilmesi çalışmalarına dâhil olması elzemdir. Kurumun karşılaştığı sorunlar ve başarıları üzerinde konuşulmuş ve olası iş birliği fırsatları ele alınmıştır.

  Her iki kurum da projeye desteklerini ve bağlılıklarını dile getirmiştir. Toplantıların çıktılarına dayanarak, Yol Haritası daha da detaylandırılacak ve projenin diğer alanlarında Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun olası entegrasyonu dikkate alınacaktır.

   

   

  “İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. Projenin nihai yararlanıcısı Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüdür. Bu Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr