Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının İyileştirilmesi İçin Yol Haritası Çalıştayı
  21.02.2020

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, idari yargının iyileştirilmesi için yol haritası çalıştayı 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Danıştay Üyesi Sayın Yalçın Ekmekçi’nin katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

  Açılış kısmında, Danıştay Üyesi Sayın Yalçın Ekmekçi projenin önemini belirten ve projeye olan desteklerine ilişkin konuşmasını gerçekleştirmiştir. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin tarafından projenin genel tanıtımı yapılmış ve proje kapsamında şu ana kadar yapılan bütün faaliyetlerin sunumu gerçekleştirilmiştir.

  Çalıştayın birinci gününde Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Ray Burningham tarafından ‘Ortaya Çıkan Önceliklere ilişkin Ön Değerlendirme Raporu’’  ve ‘’İdari Yargı İçin İyileştirilmiş Yol Haritası ve Pilot Mahkemeler’’ konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimleri Sayın Mustafa Burak Yetişkin ve Sayın Mehmet Yalın tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında idari yargıyı ilgilendiren hususlarda öngörülen çalışmalar ve idari yargıdaki hedef süre uygulamasının mevcut durumu ile ilgili olarak ‘’YRS Kapsamında İdari Yargıda Reform Gündemi ve İdari Yargıda Hedef Süre Uygulaması’’ konulu sunumların yapılmasının ardından soru-cevap kısmıyla ilk oturum tamamlanmıştır. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde idari yargının iyileştirilmesi için yol haritasının geliştirilmesi üzerine grup çalışmaları yapılarak, grup çalışmaları kapsamında grupların çıktılarının sunumları gerçekleştirilmiş ve çalıştayın birinci günü tamamlanmıştır.

  Çalıştayın ikinci gününde; idari yargının iyileştirilmesi için yol haritasının geliştirilmesi üzerine yapılan grup çalışmalarının değerlendirmeleri yapılmıştır. Daha sonra proje kapsamında belirlenecek pilot mahkemelerde gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin neler olabileceği hususunda katılımcılar ile grup çalışması yapılmış olup, bu grupların sunumlarıyla çalıştayın ikinci günü tamamlanmıştır.

  Toplantıya Danıştay Üyesi, Adalet  Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü proje temsilcileri, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanları ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Başkanları, Danıştay Tetkik Hakimi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ve İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürleri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri ile Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Uzmanları ile Adalet Bakanlığı’nın ilgili birim temsilcileri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr