Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı
  21.09.2019

  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi’nin 1.Yürütme Kurulu Toplantısı 25 Haziran 2019 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüz tarafından açılış konuşmaları ve değerlendirmeler yapılmasının ardından, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Michael Ingledow projeye dair bilgilendirmeler yapmıştır. Daire Başkanı Sayın Metin Engin ile Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sayın Rita Marascalchi tarafından proje tanıtımı ve faaliyet planına ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı temsilcileri, Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu Hakimleri ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği ve Hukukçular Derneği temsilcileri ile ilk derece idari yargı hakimleri ve Bakanlık ilgili birimlerinin temsilcileri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr