Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Proje Çalıştayı - 6
  19.11.2019

      
  İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında,  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Metin Engin’in başkanlığında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) İçtihatlarının temel standartlarının mevcut yerel uygulamalarda uygulanmasını teşvik etmek amacıyla tartışma odaklı bilgi paylaşımı toplantısı 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.


  Çalıştayın birinci gününde; HİGM Daire Başkanı Sayın Metin Engin tarafından, projenin genel tanıtımı yapılmış ve proje kapsamında şu ana kadar yapılan bütün  faaliyetlerin genel hatlarıyla sunumu gerçekleştirilmiştir. Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sayın Esra Akıncı tarafından çalıştayın hedefleri ve programı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Lilian Apostol tarafından "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) İdari Yargıya İlişkin Yerleşik İçtihadı" konulu sunum ile Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Doç. Dr. Burak Gemalmaz ve Sayın Dr. Yusuf Sertaç Serter tarafından “AİHM İçtihadının Yerel İdari Yargıda Uygulanması” konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Birinci günün öğleden sonraki bölümünde Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Lilian Apostol tarafından "AİHM İçtihatlarına Göre İdari Davalarda Adil Yargılanma ve Etkili Başvuru Hakları: Hakkın Uygulanma Alanı, Gerekçelendirme ve Usuli Güvenceler" konulu sunumu yapılmış olup, daha sonra katılımcılar AİHM içtihadının Türkiye'de uygulanmasına ilişkin davaların ve örneklerin sunumları üzerinde tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup; tartışma oturumu yapılarak çalıştayın birinci günü tamamlanmıştır.

  Çalıştayın ikinci gününde; Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Lilian Apostol tarafından "AİHM İçtihatlarına Göre İdari Davalarda Konu Olan Temel Hak ve Özgürlükler ile Orantılılık ve Meşruiyet İlkeleri" konulu sunum ve İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Üyesi Hakim Emine Yıldırım tarafından İnsan Hakları Tazminat Komisyonu hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Ardından Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Doç. Dr. Burak Gemalmaz ve Sayın Dr. Yusuf Sertaç Serter tarafından “Türkiye'de İdari Davalara Özgü AİHS Temel Hak ve Özgürlükleri” konulu sunum gerçekleştirilmiştir. İkinci günün öğleden sonraki bölümünde Avrupa Konseyi Uzmanı Sayın Lilian Apostol tarafından "AİHM ve ABAD İçtihatları Bağlamında Mülkiyet, Özel Hayatın Gizliliği ve İfade Özgürlüğü Hakları" konulu sunum ile Avrupa Konseyi Uzmanları Sayın Doç. Dr. Burak Gemalmaz ve Sayın Dr. Yusuf Sertaç Serter tarafından “İdari Davalara Konu Edilmeleri Bağlamında Mülkiyet, Özel Hayatın Gizliliği ve İfade Özgürlüğü Hakları” konulu sunum gerçekleştirilmiş olup, daha sonra katılımcılar idari davalara konu mülkiyet, özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü konuları üzerinde tartışma oturumu yapılarak çalıştayın ikinci günü tamamlanmıştır.

  Toplantıya Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve HSK temsilcileri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Tetkik Hakimleri ile Proje Bürosu temsilcileri, Avrupa Konseyi Program Ofisi temsilcileri ile Avrupa Konseyi Ulusal ve Uluslararası Uzmanları, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı, Ankara ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi üyeleri ve Adalet Bakanlığı ilgili birim temsilcileri katılmıştır.

  Adres

  Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA 06659 KIZILAY / ANKARA

  Telefon

  90 (0312) 414 83 80 - 90 (0312) 414 83 88

  E-Posta

  higmisaretadalet.gov.tr